U teelt milieubewust en bent op zoek naar een duurzamer alternatief voor uw huidige verpakking. Maar welke verpakking is nu duurzaam? Het kiezen van duurzame verpakkingen is niet makkelijk, omdat er zoveel factoren een rol spelen. Greenport West-Holland heeft met de hulp van onder andere Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Partners for Innovation de Beslisboom Duurzaam Verpakken ontwikkeld. U kunt deze tool gratis downloaden.
Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Greenport West-Holland kent sinds enkele jaren het programma ‘Plastics’.

Doel Beslisboom

De sierteelt en de AGF-sector hebben in diverse Brancheplannen Duurzaam Verpakken voor de Tuinbranche Nederland, Vereniging van Bloemenveilingen en Groentenenfruithuis ambitieuze doelen gesteld om hun producten duurzamer te verpakken. Bij de keuze voor een verpakking spelen materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, afvalverwerking en export allemaal een rol. Dat maakt het voor verpakkingsgebruikers niet eenvoudig te kiezen welke verpakking het meest duurzaam is. Om ondernemers te helpen de juiste keuzes te kunnen maken, zijn de Beslisbomen Duurzaam Verpakken voor zowel sierteelt als AGF ontwikkeld.

De Beslisboom neemt de gebruikers stap voor stap mee in het hele proces en helpt een ondernemer bij:
  • Vaststellen doelen voor verduurzaming van zijn verpakkingen.
  • Analyseren huidige verpakkingen in het bedrijf.
  • Keuze van strategie om verpakkingen te verduurzamen.
  • Communicatie van de gekozen strategie.

Aan de slag met workshops in FPC verband

Royal FloraHolland helpt op dit moment vier FPC’s met het gebruik van de Beslisboom in de vorm van workshops. We nemen de Beslisboom stap voor stap door en bepalen samen daarna hoe verder. En als het mogelijk is stellen we natuurlijk concrete gezamenlijke doelen. Specifiek richten we onze eerste verkenningen op het huidige gebruik van zowel plastic planten- als bloemenhoezen. Door dit vanuit de FPC's te doen werken we toe naar een mogelijke verpakkingsstandaard voor de sierteelt.

Wilt u ook kennismaken in FPC verband met de Beslisboom om te kijken hoe de productgroep aan de slag kan met het verduurzamen van verpakkingen? Laat het ons dan weten via duurzaamheid@royalfloraholland.com. Wij nemen dan contact met u op.

Interesse? Download de Beslisboom gratis!

De Beslisbomen Duurzaam Verpakken zijn gratis te downloaden. Ook kunt u hier meer (achtergrond)informatie vinden over de Beslisbomen.

Programma ‘Plastics’

Het programma ‘Plastics’ van Greenport West-Holland heeft als doel de ontwikkeling van circulaire verpakkingen, waarbij alle schakels in de keten aangehaakt zijn (van verpakkingsleveranciers tot aan afvalverwerkers). Royal FloraHolland streeft naar het gebruik van circulaire verpakkingen op haar marktplaatsen en is één van de partners in het programma ‘Plastics’. Onze bijdrage bestaat uit kennisontwikkeling en -deling op concrete projecten en activiteiten.

Gerelateerd nieuws