De sierteeltsector heeft een groot personeelstekort. Sinds afgelopen de zomer steekt Royal FloraHolland heel veel energie in het op niveau brengen en houden van haar bezetting. COO Leendert-Jan Plaisier vertelt over de verwachtingen voor de komende piekperiode.
Om genoeg medewerkers te hebben in het logistieke proces, voerden we diverse acties uit om personeel te vinden. Zo vervoerden wij medewerkers van Naaldwijk naar Aalsmeer, omdat daar de werkdruk hoger was bijvoorbeeld. We tekenden een contract met een aantal studentenverenigingen voor werkacties en startten een social media-campagne. Leendert-Jan Plaisier: “Wij blijven het maximale doen om met onze bezetting op te kunnen schalen in de piek van 2022. We denken er ook goed op voorbereid te zijn. De situatie blijft echter onvoorspelbaar mede door corona en de energieprijzen. Daarom is het voor de gehele sector van belang dat we proberen de echte pieken zoveel mogelijk te spreiden, zodat de gehele sierteeltketen beter gesteld staat voor de piek. Dat geldt niet alleen voor Royal FloraHolland, maar ook voor kwekers, transport bedrijven, verwerkers en groothandels.”

Valentijn en Moederdagen

De piekperiode loopt van de weken voor Valentijnsdag (14 februari) tot na Franse Moederdag (dit jaar op 29 mei). Het doen van voorspellingen in deze tijd vindt Leendert-Jan bijzonder lastig, zo niet onmogelijk. “Het aanbod zal onder andere afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de energietarieven, de krapte op de markt van luchtvracht, maar ook de ontwikkeling van tarieven en vraag naar sierteeltproducten. Dat laatste wordt uiteraard ook weer mede bepaald door de maatregelen die de belangrijkste (export)landen nemen in het kader van corona.”

“Naast creatieve oplossingen om mensen te werven om goede dienstverlening te kunnen bieden, hebben wij ook extra stapelwagens en fusten aangeschaft en extra CC’s gereserveerd bij Container Centralen. Daarmee willen wij maximaal voorbereid zijn op de komende piekperiode.”

Lokale actieteams

De COO is heel tevreden over hoe de afgelopen maanden is gewerkt aan het verbeteren van de personele bezetting. “Daar is veel tijd en energie in gestoken. Op elke locatie is vanaf de zomer een actieteam druk in de weer om extra medewerkers en uitzendkrachten te werven voor nu en voor de piekperiodes. We zien na een wat langzame start nu ook een stijgende instroom aan nieuwe medewerkers, waar we heel blij mee zijn. Lastig is nog wel dat het ziekteverzuim als gevolg van corona (door besmetting of quarantaine) hoger is dan we willen. Hopelijk gaat dat de komende tijd weer dalen.”

Het tekort in cijfers

Leendert-Jan: "Wat betreft de instroom op uitzendkracht niveau zien we over de locaties heen best verschillen. We zijn van een tekort van ongeveer 100 personen per dag in november naar nu 80 personen per week gegaan. Een flinke verbetering! Voor de komende tien weken hebben we een prognose gemaakt voor de te verwachte verschillen tussen behoefte aan bezetting en beschikbare medewerkers. De verwachte tekorten in die weken zijn relatief gering. Let wel: dit is de situatie zoals we er nu voor staan en de acties om de bezetting verder te verbeteren lopen verder door. Daarnaast gaat dit uit van de huidige prognoses voor aanbod bloemen en planten. Verder dan tien weken vooruitkijken proberen we wel, maar geeft nog teveel onzekerheid, omdat er in de tussentijd nog veel kan en zal veranderen."

Werken bij Royal FloraHolland

Wil je ook tussen de bloemen en planten werken? Plus in de ochtend werken en ’s middags vrij zijn?
Dan zijn wij naar jou op zoek!

Gerelateerd nieuws