Terug naar nieuwsoverzicht

Royal FloraHolland zet licht op groen voor ontwikkeling Aalsmeer-Oost

13 december 2021

Schets exterieur uitbreiding Aalsmeer Oost
Na instemming met de beoogde investering voor de doorontwikkeling van Aalsmeer-Oost door de Raad van Commissarissen en Ledenraad heeft alle benodigde besluitvorming plaatsgevonden. Het project gaat nu de fase in van de uitwerking naar een definitief ontwerp.
“Met de uitbreiding van Aalsmeer-Oost wil Royal FloraHolland het sierteeltcluster, de fysieke marktplaats én de coöperatie verder versterken. We spelen hiermee in op de groeibehoeften van onze klanten”, vertelt Coen Meijeraan, manager Real Estate en Facility Management bij Royal FloraHolland.

20% ruimtegroei

De doorontwikkeling op Aalsmeer-Oost omvat in totaal zo’n 135.000m² extra vloeroppervlak. Dit betekent 20% ruimtegroei voor kwekers en kopers in Aalsmeer. De hoogwaardige bedrijfsruimtes bieden een goede werkomgeving voor de gebruikers en worden gebouwd van duurzame bouwmaterialen. Er komen 1.250 autoparkeerplaatsen en 170 docks en 60 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Het duurzame gebouw, aangesloten op de productstraat, is toekomstbestendig met een vrije hoogte van 12 meter en een vloerbelasting van 5.000 kg per m².

Het ontwikkelgebied Aalsmeer-Oost is een zichtlocatie langs de N201 aan de entree van Aalsmeer en biedt sierteeltondernemers de kans verder te groeien en hun eigen identiteit te versterken. De aanleg van de Sierteeltstraat en de Ongestoorde Logistieke Verbinding zorgen voor een snelle verbinding richting A4, A9 en Schiphol.

Voortgang

Nu alle noodzakelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, kan het plan nu verder doorontwikkeld worden. Voor begin volgend jaar staat het uitwerken van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp en het doorlopen van het gemeentelijke vergunningentraject voor ruimtelijke ordening op de agenda. In de eerste helft van 2022 volgt meer info voor potentieel geïnteresseerden.

Inmiddels is al wel de eerste paal geslagen van het nieuwe bedrijfspand van Marginpar en het eerste deel van de productstraat. Ook is gestart met de aanleg van de Sierteeltstraat en de Ongestoorde Logistieke Verbinding.