Inkopers kunnen sinds een week alleen nog op de veilingklokken van Royal FloraHolland inkopen door het drukken van een aantal. Het inkopen via spraak is daarmee verleden tijd. Een mijlpaal waar de afgelopen 1,5 jaar naar toe is gewerkt.

Wat is aantallen drukken?

Op de locaties van Royal FloraHolland werden verschillende inkoopmethoden gehanteerd. Zo was het nog mogelijk om in Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde via spraak of via aantallen drukken in te kopen, waar in Naaldwijk alleen via aantallen drukken ingekocht kan worden.

We gaan naar een landelijke, dus locatie-onafhankelijke, digitale veiling toe. De verschillende inkoopmethoden op onze locaties werden daarom gelijkgetrokken. En daarbij kozen we voor aantallen drukken. Dit houdt in dat een inkoper niet meer met audio (spraak) zijn koopintentie op de veilingklokken van Royal FloraHolland kan aangeven, maar alleen middels het drukken van een aantal. Zo zijn er minder verstoringen en is er een meer constante veilcadans.

Eén jaar voorbereiding

De overstap naar aantallen drukken in Aalsmeer, Rijnsburg en Eelde maakten wij stap voor stap. Zo werd vorig jaar al aangekondigd dat in 2021 werd overgestapt op aantallen drukken. Diverse inkopers uitten echter hun zorgen over functionaliteiten die niet bij aantallen drukken beschikbaar zouden zijn. Die zorgen werden zo veel mogelijk weggenomen, door ook bij aantallen drukken een groot deel van die functionaliteiten in te bouwen.

Veilingmeester Erik Wassenaar over de overgang naar aantallen drukken: “We vonden het belangrijk om inkopers de tijd te geven om in hun eigen tempo over te stappen op aantallen drukken. De overgang naar aantallen drukken heeft veel gevraagd van inkopers die al jaren met spraak inkochten. Dat zal vast wennen zijn. We willen hen dan ook bedanken voor hun inzet om ook aantallen drukken eigen te maken.”

De eerste resultaten

De overstap naar aantallen drukken verliep rustig. Zo is de prijsvorming niet significant veranderd en is de koopkracht gelijk gebleven. Door de overstap naar aantallen drukken zijn er minder veilverstoringen en gaat mede daardoor het veilen sneller. We zijn daardoor eerder klaar met veilen. U ervaart daardoor wellicht dat het langer duurt voor u de door u aangekochte producten ontvangt. Dit houdt overigens niet in dat we uw producten later leveren, de eindtijden blijven immers gelijk.

Meer informatie

Neem contact op met het Klant Contact Center.

Gerelateerd nieuws