Royal Flora Holland ledenraad groep 2021
De Voordrachtscommissie heeft zes kandidaten voorgedragen voor benoeming als Ledenraadslid per 1 januari 2022: Piet van Baalen, Thijs Hermans, Bas van Keulen, Jelle van der Kroft, Marcel van der Lugt en Jan van Paridon. De Ledenraadsverkiezingen vinden plaats van 1 tot en met 8 december 2021. Dan kunnen alle leden van Royal FloraHolland online hun stem uitbrengen.

Hoe werkt de in- en uitstroom van de ledenraad?

Per 1 januari 2019 is de nieuwe Ledenraad van start gegaan met 42 leden. Leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen ze worden herbenoemd voor nog eens vier jaar. Om te voorkomen dat de hele Ledenraad straks ineens uit allemaal nieuwe gezichten bestaat, is een Rooster van Aftreden vastgesteld. Zo wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld.

Volgens dit rooster worden nu vijf leden voorgedragen voor herbenoeming. Zij zijn herkiesbaar voor nog eens vier jaar. Zes leden treden volgens het Rooster van Aftreden uit de Ledenraad. De namen worden op een later moment bekend gemaakt. Het uitgangspunt blijft dat de Ledenraad uit 35 tot 45 leden bestaat en een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Ledenraadsleden kunnen er ook zelf voor kiezen om tussentijds af te treden.

Wat betekent dit voor de Ledenraad in 2022?

Instroom
De Voordrachtscommissie heeft na een zorgvuldige selectie zes nieuwe leden uitgekozen. Zij worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Ledenraad per 1 januari 2022. De kandidaten zijn:
  • Piet van Baalen, regio Duin- en bollenstreek
  • Thijs Hermans, regio Westland
  • Bas van Keulen, regio Noord-Holland
  • Jelle van der Kroft, regio Duin- en bollenstreek
  • Marcel van der Lugt, regio Westland
  • Jan van Paridon, regio Duin- en bollenstreek
Het vervolg op een rij
Vanaf 1 december tot en met 8 december kunnen leden op afstand (online) stemmen. Fysiek stemmen is dit jaar helaas niet mogelijk.

De Ledenraad vormt de schakel tussen de leden, de directie en de Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland. Het doel: de betrokkenheid van leden vergroten, waardoor we als geheel beter kunnen inspelen op veranderingen in de markt, de coöperatie en het bedrijf.

De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen op hem of haar is uitgebracht. Tijdens de Dag van de Coöperatie op 9 december 2021, worden de nieuwe Ledenraadsleden officieel bekend gemaakt. Volgend jaar is er weer een nieuwe mogelijkheid voor leden om zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad.

Meer weten?

Gerelateerd nieuws