Royal FloraHolland - Column Ledenraad: wat vindt de zwijgende meerderheid?

8 april 2021
Milieuregistratie & -certificering

Er is aan de noodrem getrokken. Twee jaar geleden begon ik met frisse moed aan de Ledenraad. Het idee is mooi: de kennis van kwekers koppelen aan de professionaliteit van het bedrijf. Eerst was het wennen. We moesten nog wat groeien in onze rol. Waar stonden we ten opzichte van de Raad van Commissarissen en directie? Hoe zorgen we dat input van kwekers terugkomt in beleid? Het tweede jaar was bedoeld om door te groeien, volwassen te worden. En toen kwam corona.

Onze bedrijven, onze marktplaats, de hele sector kwam in een bijzondere situatie. Veel was onzeker. Corona gooide roet in het eten bij de kwekers zelf én in onze onderlinge contacten. Vroeger sprak je elkaar drie uur lang in real life sessies. Dan sprak je elkaar ook informeel. We aten een hapje en konden elkaar eens goed in de ogen kijken. Nu werd contact lastig, omdat het allemaal online moest gebeuren.

Als het spannend wordt, ontstaat er onvrede

Ondertussen veranderde er veel. De hele sierteeltsector is volop in beweging. Dat zie je op onze marktplaats terug. Alle partijen en alle belangen komen hier samen. Die belangen zijn niet altijd gelijk en als het spannend wordt, ontstaat er onvrede. Dat zien we nu gebeuren. Onze coöperatie was achterop geraakt. We zijn met een forse inhaalslag bezig en gaan sneller dan gedacht. Dat roept reacties op. Er is aan de noodrem getrokken. Niet alleen door leden. Nee, verschillende partijen zijn de ledenpetitie gestart of hebben getekend. Kwekers, kopers, softwareleveranciers - ieder heeft een belang.

Als Ledenraad staan we voor de taak om de petitie zorgvuldig te behandelen en de ledendialoog goed te voeren. Wij zijn met de kwekers die de petitie hebben getekend in gesprek gegaan. We wilden horen waarom ze de petitie hebben getekend. Wat ze als het grootste probleem zien. En wat er beter kan in de Ledenraad. Veel kwekers hadden interesse voor een gesprek. Daar zijn we blij mee. Want we spreken ze liever persoonlijk dan via een formele petitie of via de media.

Ik herken zeker de zorgen die in de gesprekken werden genoemd. Het gaat ook niet allemaal altijd van een leien dakje. Er zijn terechte zorgen. Voor de milieuregistratie is bijvoorbeeld nog niet genoeg draagvlak en Floriday is nog niet af. Dat ging te snel, is aangekaart en daar wordt keihard aan gewerkt nu.

Onze gezamenlijke toekomst voor ogen houden

Wat ik ook herken, is dat kwekers ondernemers zijn, die dingen het liefst op hun eigen manier doen. Ik heb dat ook. Maar we hebben er met z'n allen voor gekozen om één coöperatie te zijn. Samen sterk te zijn. We moeten onze gezamenlijke toekomst voor ogen houden. Wij als kwekers. Hoe zorgen we dat we in deze dynamische markt een goede boterham kunnen blijven verdienen? En onze klanten het liefst zaken met ons doen via de coöperatie? Daar hebben alle leden belang bij. Groot en klein, jong en oud. Het betekent ook dat dingen niet altijd gaan zoals jij zou willen.

Af en toe is het best moeilijk om niet alleen voor jezelf, maar voor 4.000 kwekers te denken.

Zo'n 400 hebben de petitie getekend en die hebben we uitgenodigd voor een gesprek. Dan hou je nog wel 3.500 andere leden over die niet hebben getekend. En die willen we ook horen!

Extra sessie voor leden die niet tekenden

Maandag 12 april organiseren we daarom een extra ledensessie. Alleen voor leden die niet de petitie hebben getekend. Wat vinden jullie van de petitie? Iedereen die een ander geluid wil laten horen, kan hier zijn zegje doen. Daar kan de Ledenraad iets mee.

Dus: heb je niet getekend of ben je een andere mening toegedaan? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: ledenraad@royalfloraholland.com We zien je graag op 12 april om 19.00 uur.

Job van Egmond,
Lid Ledenraad Royal FloraHolland

Gerelateerd nieuws