Royal FloraHolland - Einddatum 100% Digitaal schuift op; implementatie vraagt om stappenplan en nieuwe tijdlijn

8 februari 2021

Nieuwe aanpak Floriday en einddatum 100% Digitaal opgeschort In februari 2021 werd de einddatum van 100% Digitaal opgeschort na feedback vanuit de markt op het platform Floriday en de implementatie daarvan. De afgelopen weken is op advies van de Ledenraad in tientallen sessies met agenten, kwekers, kopers en softwareleveranciers opgehaald hoe we Floriday kunnen verbeteren. En is besproken welke functionaliteiten nodig zijn om met het platform te kunnen werken. Met deze feedback gaan we actief aan de slag. We bekijken komende tijd dan ook samen wat een haalbare einddatum is. Een einddatum voor 100% Digitaal is zodoende nog niet vastgesteld en de Connect-EAB blijft voorlopig nog bestaan.

We begrijpen de kritiek en de zorgen in de markt en geven hier gehoor aan. De uitrol van 100% Digitaal is complexer dan wij in november 2020 hebben ingeschat. Om de handel tussen kwekers en kopers volledig te ondersteunen via Floriday, is het onvermijdelijk om de einddatum op te schuiven. De signalen uit de Ledenraad wegen zwaar mee in onze afweging.

De komende weken stemmen we de vervolgaanpak voor de uitrol van 100% Digitaal af met verschillende partijen in de markt. Dit zijn onder andere de Ledenraad, FPC-voorzitters, de verschillende softwareleveranciers, Blueroots, Plantform (incl. de bloemengroep), SLB (onderdeel van de VGB), VBW en Flora Futura. Doel van deze gesprekken is vast te stellen welke functionaliteiten nog noodzakelijk zijn voor gebruikers om met Floriday te werken en wat we kunnen verbeteren. Op basis van deze gesprekken stellen we een duidelijk stappenplan en een tijdlijn op waarin gebruikers en softwareleveranciers voldoende tijd krijgen om Floriday zorgvuldig te implementeren. Op basis van deze gesprekken informeren we kwekers, kopers, agenten en softwareleveranciers uiterlijk eind maart wat dit concreet betekent. Voorlopig verandert er dus niets aan de coulanceregeling en kunt u blijven handelen zoals u dat nu doet.

"We willen allereerst onze waardering uiten voor de inspanningen die iedereen de afgelopen maanden heeft geleverd. We nemen daarnaast de signalen uit de markt en van onze Ledenraad serieus. We zijn ons bewust van de impact van de veranderingen op de bedrijfsvoering op de tuin en bij kopers. De aanpassingen vragen om zorgvuldigheid, gewenning en meer tijd. Het succes van de ondernemingen van onze klanten staat voor ons centraal. Zeker met de piekperiode in aantocht is het belangrijk dat zij kunnen blijven handelen.Floriday is gebouwd op basis van intensieve samenwerking met groepen kwekers en kopers. Pas als je het gaat gebruiken merk je wat er qua werkwijze verandert of wat er ontbreekt. Digitaliseren is meer dan de huidige werkwijze nabouwen. Het is een complex proces dat veel aandacht vraagt van alle partijen. Het vraagt een andere manier van werken en denken. Belangrijk is dat we elkaar daarbij helpen. We willen daarom nu rust inbouwen", aldus David van Mechelen, CFO Royal FloraHolland.

100% Digitaal

Met 100% Digitaal zetten we als sector een volgende stap in de digitale transformatie van de sierteelt. Hierbij verbinden we kwekers en kopers voor succes op lange termijn en ondersteunen we ze bij het duurzaam laten groeien van hun bedrijfsvoering.

Gerelateerd nieuws