De Cyclaam speelt de komende drie jaar de hoofdrol in een nieuw collectief promotieproject. Goede ervaringen met collectieve promotie en verontrustende cijfers zwengelden de roep om promotie vanuit het cyclamenvak de laatste tijd aan. Op initiatief van Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland is een promotieplan tot stand gekomen waarmee de Cyclaam weer de spotlights pakt.

De afzet van kleine bloeiende kamerplanten staat onder druk. Mede door de populariteit van groene kamerplanten is het strijden om ruimte in het schap. Als gevolg hiervan vertoont ook de aanvoer van Cyclamen de laatste jaren een dalende lijn, zowel in stuks als in omzet. Kwekers en veredelaars willen dit tij keren. De Cyclaam verdient een prominente plaats in het schap, niet alleen binnen maar ook buiten.

Cyclaam gaat naar buiten

Dat de Cyclaam ook prima buiten gedijt, is relatief nog onbekend. Omzetcijfers van outdoor planten laten zien dat 'buiten' in populariteit blijft stijgen. Het onder de aandacht brengen van de 'Cyclaam Garden' vormt dan ook een van de speerpunten uit het jaarronde promotieplan. Uit een stemming onder lid-aanvoerders blijkt een breed draagvlak; 70% van de omzet bracht zijn stem uit waarvan 90% positief stemde.

Collectieve promotie van Cyclamen kent een rijke geschiedenis. Vanaf 1998 was de Cyclaam onderdeel van een van de eerste productspecifieke promotieprojecten 'Boeiend Bloeiend'. Later vormde de Cyclaam onderdeel van 'Verrassend Buiten'. Dit nieuwe promotieproject richt zich zowel op binnen als buiten. De stevige activatiepiek ligt in het najaar, wanneer de aanvoer van Cyclamen veruit het grootst is.

Gerelateerd nieuws