Matthijs Barendse, Uri Bruck, Rotem Dvir, Martien Kroon, Arno van der Maarel, Mirjam van der Meer en Karolien Tesselaar zijn voorgedragen als kandidaten Ledenraad in 2021.

Daarnaast worden vijf ledenraadsleden voorgedragen voor herbenoeming. Van 1 tot en met 10 december zijn de Ledenraadsverkiezingen voor 2020. Dan kunnen alle leden van Royal FloraHolland hun stem uitbrengen.

Hoe werkt de in- en uitstroom van de ledenraad?

Per 1 januari 2019 is de nieuwe Ledenraad van start gegaan met 42 leden. Leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen ze worden herbenoemd voor nog eens vier jaar. Om te voorkomen dat de hele Ledenraad straks ineens uit nieuwe gezichten bestaat, is een Rooster van Aftreden vastgesteld. Zo wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld.

Volgens dit rooster worden nu vijf leden voorgedragen voor herbenoeming. Zij zijn herkiesbaar voor nog eens vier jaar. Zes leden treden volgens het Rooster van Aftreden uit de Ledenraad. Het uitgangspunt blijft dat de Ledenraad uit 35 tot 45 leden bestaat en een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Ledenraadsleden kunnen er natuurlijk ook zelf voor kiezen om tussentijds af te treden.

Wat betekent dit voor de Ledenraad in 2021?

Instroom

De Voordrachtscommissie heeft na een zorgvuldige selectie zeven nieuwe leden uitgekozen. Zij worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Ledenraad per 1 januari 2021. De kandidaten zijn:

  • Matthijs Barendse, regio Noord Nederland
  • Uri Bruck, Israël
  • Rotem Dvir, Israël
  • Martien Kroon, regio Aalsmeer/Flevoland
  • Arno van der Maarel, regio Westland
  • Mirjam van der Meer, regio Westland
  • Karolien Tesselaar, regio Aalsmeer/Flevoland

Herbenoeming

Vijf ledenraadsleden zijn door de Voordrachtscommissie voorgedragen voor herbenoeming voor nog eens vier jaar. Dit zijn: Leon Ammerlaan, Niels de Groot, Herman de Jong, Martien Middelburg en Ed Stofbergen.

Uitstroom

Zes leden treden volgens het Rooster van Aftreden uit de Ledenraad, dat zijn: Frans van den Bos, Fred Bunnik, Jaap Evers, Paul Koenraadt, Avner Sheer en Martien van der Weijden. Drie ledenraadsleden stappen vrijwillig op per 31 december 2020. Het gaat om: Wim Koolhaas, Zelalem Messele en Walter Straathof.

Het vervolg op een rij

Vanaf 1 december tot en met 10 december kunnen leden op afstand (online) stemmen. Fysiek stemmen is dit jaar helaas niet mogelijk.

De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen op hem of haar is uitgebracht. Tijdens de Dag van de Coöperatie op 10 december 2020 maken we de nieuwe Ledenraadsleden officieel bekend. Volgend jaar is er weer een nieuwe mogelijkheid voor leden om zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad.

Meer weten?

De Ledenraad vormt de schakel tussen de leden, de directie en de Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland. Het doel: de betrokkenheid van leden vergroten, waardoor we als geheel beter kunnen inspelen op veranderingen in de markt, de coöperatie en het bedrijf.


Gerelateerd nieuws