Royal FloraHolland start onderzoek naar haalbaarheid nieuwe logistieke centra

2 juli 2020
Logistiek & transport

In het verlengde van de strategie maakt Royal FloraHolland ook werk van de eigen vastgoedstrategie. De introductie en uitrol van Floriday, Landelijk Veilen en nieuwe logistieke concepten zorgen niet alleen voor ander ruimtegebruik, maar ook voor substantieel minder ruimtebeslag. Zowel in Aalsmeer als Naaldwijk is hiervoor vrije ruimte beschikbaar. Royal FloraHolland doet onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw, in combinatie met herbestemming van vrijkomend grondoppervlak. Daarnaast worden mogelijkheden van verbouw van bestaand vastgoed in het onderzoek meegenomen.

Onderzoek nieuwe ontwikkelingen

In Aalsmeer wordt concreet gekeken naar de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost. Het braakliggend terrein wordt binnenkort bouwrijp gemaakt. Hierbij wordt in nauw overleg met kwekers en handelsbedrijven gekeken naar versterking van de marktplaats. Royal FloraHolland onderzoekt de mogelijkheden om de locatie Naaldwijk functioneel op te waarderen. Een van de mogelijkheden daarbij is de realisatie van een modern logistiek centrum op TPW Mars. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van verbouw van bestaande ruimte om nieuwe logistieke concepten te kunnen onderbrengen en naar de samenwerkingsvormen met klanten van Royal FloraHolland. Dat geldt ook voor Rijnsburg. De (her)ontwikkeling van het vastgoed van Royal FloraHolland zal volledig toegesneden zijn op nieuwe logistieke concepten in lijn met de strategie van Royal FloraHolland. Het toekomstbestendig inrichten van vastgoed maakt het mogelijk om de dienstverlening aan kwekers en kopers te optimaliseren en uit te breiden. Door deze ontwikkeling zullen zowel kwekers en handel als Royal FloraHolland kosten effectiever kunnen opereren.

De gemeente Westland heeft recent bekend gemaakt de ontwikkeling van de kennis- en innovatie infrastructuur fors te willen stimuleren. Zij ziet een boost voor de kennis en innovatie van de glastuinbouwsector als een stimulans aan de economie in deze zware coronatijd. Daarbij onderzoekt de gemeente hoe het gebied van de Greenport Horti Campus in samenhang met de terreinen van Royal FloraHolland integraal kan worden herontwikkeld. Royal FloraHolland en Gemeente Westland trekken hierbij gezamenlijk op. Het uitwerken van de plannen vraagt nog om veel denk- en rekenwerk. Als de business cases kloppen en er overeenstemming is tussen betrokken partijen, kunnen volgende stappen worden gezet.

De internationale sierteelt is sterk in beweging

Vanwege de gevolgen van de crisis maakt Royal FloraHolland vaart met de drie strategische programma's: 100% digitaal, Landelijk Veilen en Internationale Betalingen. De crisis maakt duidelijk dat de ingeslagen koers van Royal FloraHolland de juiste is, maar ook dat versnelling op de strategie noodzakelijk is. Dat stelt kwekers en kopers in staat hun bedrijfsvoering op orde te krijgen en het in de crisis geleden verlies de komende jaren terug te verdienen. Royal FloraHolland biedt een compleet aanbod van bestellen, betalen en bezorgen. Er komen nieuwe diensten die voordelen bieden voor zowel kwekers als kopers, op de directe stromen en internationaal. Royal FloraHolland zorgt voor transport vanaf de tuin tot aan de achterdeur van de koper zodat er vaker, vlugger en verser levering plaatsvindt op de plek die klanten wensen. Nieuwe financiële diensten maken het mogelijk dat klanten via Floriday makkelijker en zorgeloos internationaal kunnen handelen. Het ontzorgt de kweker en biedt meer mogelijkheden voor de koper.

Gerelateerd nieuws