Net als in de rest van Nederland rekenen we er op dat u en uw medewerkers de eigen verantwoordelijkheid nemen en zich actief aan de RIVM-richtlijnen houden op de marktplaatsen van Royal FloraHolland. Alleen zo kunnen we samen een veilige en gezonde marktplaats voor onze medewerkers en uw medewerkers creëren.

Hiervoor gelden de volgende algemene regels op de marktplaatsen van Royal FloraHolland.

1. Kom niet naar de marktplaats:

 • als het niet noodzakelijk is
 • bij Corona-infectie van uzelf of een gezinslid of huisgenoot
 • bij verkoudheidsklachten* van uzelf
 • als een gezinslid of huisgenoot verkoudheidsklachten* én koorts heeft
 • als uit contactonderzoek (van de GGD of van RFH) is gebleken dat u nauw contact heeft gehad met iemand die Corona heeft.

*Zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden.

Kom pas weer naar de marktplaats als je of gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is.

2. Volg de algemene hygiëne richtlijnen ten alle tijden op:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Raak zo weinig mogelijk je gezicht aan.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de marktplaats als op de marktplaats zelf.

3. Neem maatregelen in uw box

Een huurder van een box is zelf verantwoordelijk om de nodige maatregelen te nemen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Medewerkers van RFH die in uw box moeten zijn worden verzocht alleen de box in te gaan indien dat echt noodzakelijk is en indien 1,5 meter afstand van u of uw medewerkers kan worden gehouden.

Daarnaast vragen we u uw medewerkers actief de informeren over de RIVM-richtlijnen en de instructies die in dit informatiebericht staan.

4. Beperk het aantal bewegingen en contacten op de marktplaats tot het strikt noodzakelijke

Probeer voor uzelf en uw medewerkers zoveel mogelijk een vaste ingang en uitgang aan te houden. Werk zoveel mogelijk vanuit uw box en beperkt het aantal bewegingen op de marktplaats tot het noodzakelijk. Beperk het aantal bezoekers en externen van uw box en de marktplaats tot het noodzakelijke.

5. Volg de specifieke instructies op, op de desbetreffende plekken binnen de marktplaats. Denk hierbij aan de afmijnzalen en de verschillende balies.

Gerelateerd nieuws