Vrijdag 1 mei 2020 start Floriday een informatiecampagne voor kwekers en kopers over het programma 100% Digitaal. Uiterlijk eind 2020 zullen alle directe transacties op de marktplaats van Royal FloraHolland alleen nog digitaal tot stand komen. Met de informatiecampagne krijgen kopers en kwekers alle aanvullende informatie over 100% Digitaal, wordt duidelijk wat dit voor hen betekent en wat zij zelf kunnen doen.

100% Digitaal is als programma één van de speerpunten binnen de strategie van Royal FloraHolland. Deze richt zich vol op digitalisering en wordt mede naar aanleiding van de coronacrisis versneld geïmplementeerd. Kwekers en kopers werden eind 2019 al via ledensessies en nieuwsberichten geïnformeerd over het ambitieuze programma.

Informatiebrochure op de mat

Morgen valt een informatiebrochure bij ruim 5.500 kwekers en kopers op de deurmat. Naast de algemene uitleg over 100% Digitaal willen we de kwekers en kopers aanzetten tot digitaal handelen en worden de voordelen hiervan sterk benadrukt. Ook kunnen kwekers en kopers via een checklist bekijken in hoeverre zij al voldoen aan 100% Digitaal werken. Volgende week ontvangen Belgische en Duitse kwekers en kopers deze brochure via de post. Kwekers en kopers uit andere landen ontvangen een digitale versie.

Kwekers en kopers activeren

Het doel van de campagne is naast informeren, ook activeren. We willen kwekers stimuleren tot het aanmaken van aanbod in Floriday. Ook kunnen ze gebruik gaan maken van de koppeling tussen hun eigen softwarepakket en Floriday. Kopers stimuleren we door gebruik te maken van de inkoopschermen in Floriday en te bestellen op actueel aanbod. De eerste pilots hiervoor starten begin mei. We ondersteunen kopers en kwekers uiteraard in deze digitale transitie middels (online) workshops, informatiebijeenkomsten en via ons support team.

Aan de slag met 100% Digitaal

De komende periode brengen we in beeld hoe verschillende collega kwekers en kopers aan de slag zijn gegaan om 100% Digitaal te kunnen handelen. Een aantal kwekers heeft als doel om voor 1 juli al gereed zijn. Daarnaast zullen vanaf begin mei een aantal kopers starten met het testen van het digitaal bestellen bij deze kwekers.

Meer informatie


Gerelateerd nieuws