Al enkele weken voordat de coronacrisis in Nederland toesloeg, was het Crisis Management Team (CMT) van Royal FloraHolland volop aan het werk. Dit team richt zich op de acute problemen op de korte termijn.

Ze dragen zorg voor de continuïteit van het bedrijf, de aanvoerregulering, de communicatie met klanten, de lobby voor de sierteeltsector en de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Als onderdeel van het managen van de crisis, is Royal FloraHolland ook al druk bezig met de voorbereiding van een herstart naar volle capaciteit binnen de randvoorwaarden van de 1,5 meter economie.

Corona Recovery Team

Daarnaast is onder leiding van Ruud Knorr een Corona Recovery Team (CRT) aan de slag gegaan waarbij een 2-sporen beleid gevolgd wordt; een operationeel en een commercieel. Dat team gaat voor de middellange termijn kijken hoe het bedrijf met bestaande diensten kan inspelen op nieuwe behoeften van de markt in en na de coronacrisis. Nu al nemen bepaalde ontwikkelingen een enorme vlucht. E-commerce groeit op dit moment wel met een factor vier. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat lijnrijders direct afnemen bij de kwekers. Zowel bij kwekers als kopers ontstaan nieuwe behoeften waar de dienstverlening op moet worden aangepast.

Strategische koers post-corona

Een strategieteam binnen Royal FloraHolland, onder leiding van Arne de Vet, richt zich op inzichten voor de lange termijn. Door middel van scenario mapping, interne en externe marktanalyses, en veel gesprekken met kwekers, kopers, en andere stakeholders, wil Royal FloraHolland richting geven aan de te varen strategische koers post-corona.


Gerelateerd nieuws