Natuurlijk willen we een optimale en stabiele prijsvorming in de sierteeltsector. Maar wanneer er sprake is van onregelmatig of onvoorspelbaar aanbod op de klok, kan dit de prijsvorming nadelig beïnvloeden. Om dit tegen te gaan, is het excessenbeleid in het leven geroepen.

Wat is een exces?

Hoe gaan we tot op heden ook ook al weer met excessen om en hoe werkt dit proces? We hebben het inzichtelijk gemaakt in een animatie:

Hoe gaan we om met excessen

Wat verandert er?

Woensdag 15 januari 2020 is een aanscherping op het excessenbeleid voor Roos gepresenteerd in de FPC Roos vergadering. Het beleid werd positief ontvangen en daarom gaan we dit per direct doorvoeren. De aanscherping op het beleid wordt nog geëvalueerd. Wij houden u op de hoogte.

  • De basis vormt het huidige excessenbeleid. Daarmee voorkomen we zeer sterke fluctuaties of ongebreideld dumpen op de klok.
  • Wanneer u geen regelmatige aanvoerder bent, dan kunt u door middel van prognoses aangeven hoeveel er per week aangeleverd wordt. Hierdoor is er veel afstemming tussen aanvoerder en veilingmeester en wordt het aanvoerpatroon helder voor beide partijen. En kan de kans op een exces voorkomen of verminderd worden.
  • De sanctieduur na een optredend exces (hoe lang wordt het aanbod van een aanvoerder die excessief heeft aangevoerd op een minder gunstig moment geveild) is variabel en wordt per exces per dag door veilingmeester bepaald.
  • De sanctieplek (waar in het veilschema wordt het aanbod van een aanvoerder die excessief heeft aangevoerd geveild) is de veilgroep "uitgeplaatst"(laatste veilgroep van betreffende klok).

Uiteindelijk bepaalt de veilingmeester of de aanvoer, in relatie tot de marktvraag, excessief is en er actie moet worden ondernomen.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw veilingmeester. Onze veilingmeesters werken dagelijks aan het matchen van vraag en aanbod en kunnen u adviseren bij eventuele afwijkingen in uw aanbod.

Gerelateerd nieuws