Fustlocatie Aalsmeer

Voor de inname en uitgifte van fust gelden richtlijnen. Zo zorgen we met elkaar ervoor dat de kwaliteit van fust voor iedereen verbetert. En dat we minder kosten maken in de keten.

Fustpas

Voor het ophalen en inleveren van fust heeft u altijd een fustpas nodig.

Let op! De fustpas geldt alleen voor fust, dus voor CC- containers blijft de bestaande Aalsmeer-pas gelden.

Fustuitgifte en -inname altijd aankondigen

Wilt u fust inleveren of ophalen? Dit kondigt u altijd vooraf digitaal en eenvoudig aan via Fust Online.

Wat is Fust Online?

Via Fust Online kunt u eenvoudig en digitaal uw fust bestellen en innames aankondigen. Ook kunt u tot drie maanden uw fusttransacties inzien. U kiest zelf op welke manier u uw fust aankondigingen wilt regelen; via de online applicatie (Webview) in 'Mijn Royal FloraHolland' op uw PC of via de Royal FloraHolland webapplicatie.

Aalsmeer uitgifte en inname

Andere fustlocaties