Virtueel veilen

Bij virtueel veilen komt het product net als bij beeldveilen niet fysiek voor de klok. De verkoop vindt plaats op basis van foto’s en andere informatie.

Heeft u een vraag?

Het projectiescherm is niet meer in een mijnzaal aanwezig. U koopt via een hiervoor bestemde werkplek, de Flink (flexibele inkoper) werkplek, in de mijnzaal in. Of via Kopen of Afstand.

In Aalsmeer zijn zes virtuele klokken.