Tarieven Floratino

De tarieven voor Floratino vindt u in het tarievenoverzicht logistieke middelen.

Voor alle traytypes gelden de volgende tarieven

Code- en prijslijst fust