Royal floraholland kruisbestuiving anco pure vanda 02

Samen verduurzamen maakt ons klaar voor de toekomst

Wij zetten ons in om de sector duurzamer te maken zodat we ook op lange termijn succesvol kunnen zijn. Dat kunnen we niet alleen. Dit doen het samen met onze kwekers, kopers en andere partners.

Onze ambities

Een betrouwbare marktplaats

Onze kwekers werken hard voor mooie, kwalitatieve producten waar consumenten blij van worden. Producten die met respect voor mens en milieu worden geteeld. Dit willen we op een betrouwbare manier laten zien en tegelijkertijd blijven we werken aan innovaties en verbeteringen.

Hoe weet u dat het goed zit met de producten?

Circulair grondstoffenverbruik

Samen met diverse partners werken we daarom aan een verantwoorde en vereenvoudigde plasticketen. We kijken kritisch naar het ontwerp, het gebruik, de reststroom en naar nieuwe toepassingen van eenmalige verpakkingen.

Hoe zorgen wij voor zo min mogelijk afval?

CO2-neutraal energieverbruik

We maken gebruik van 100% groene, gecertificeerde stroom, zonne-energie en zijn aangesloten op een aardwarmtebron. We blijven onderzoeken hoe we het energie- en warmteverbruik in onze gebouwen en de bedrijfsvoering kunnen verminderen.

Hoe minimaliseren wij onze CO2-voetafdruk?

Groen is meer dan mooi

Groen biedt aanzienlijke voordelen voor mensen in steden. Dat was altijd al zo, maar de klimaatverandering heeft deze behoefte verder vergroot. Het kan steden helpen om hittestress te verminderen en water te bufferen bij extreme regenval.

Hoe laten wij groen bijdragen aan de sector en zijn betrokkenen?

Digitale milieuregistratie en milieucertificering

Addie Groen Phalaenova 01
Digitale milieuregistratie en milieucertificering is een controleerbaar bewijs van onze duurzaamheidsinspanningen. Een bewijs waar steeds meer om wordt gevraagd door de overheid en door consumenten. Want verduurzamen is nodig voor onze toekomst. De toekomst van onze kwekers, onze coöperatie, onze sector en de wereld. Als coöperatie willen we onze kwekers hierbij helpen. Daarom stimuleren en ondersteunen we onze leden om zich te laten certificeren en zo te laten zien hoe duurzaam zij al produceren.

Wij werken samen

Royal Flora Holland Biodiveriteit 2
Een leefbare, groene samenleving is ons doel. Dat doen we door met partners te werken aan diverse programma’s, zoals wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022, Deltaplan Biodiversiteitsherstel en More Green Cities for Europe, en door een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.