Royal FloraHolland | FSC

FSC

Alle door ons ingekochte of verhuurde kartonnen verpakkingen zijn FSC-gecertificeerd. Met deze keuze voor 100% FSC-karton dragen wij direct bij aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Via het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken nemen we voor ons fust deel aan de Brancheverduurzamingsplannen. Met deze plannen werken we aan het verder verduurzamen van onze verpakkingen. Begin dit jaar zijn wij een keteninitiatief gestart met een aantal van onze klanten. Samen ontwikkelen we de meest duurzame en efficiënte verpakking. Denk hierbij aan het verhogen van het percentage retourstromen van eenmalige verpakkingen en het stimuleren van het gebruik van meermalig fust.

Wat betekent FSC?

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie, die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Hierdoor wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen, zoals:

  • Bescherming van leefgebied van planten en dieren.
  • Respect voor lokale bevolking en bosarbeiders.
  • Hout oogsten maar met behoud van het bos.


Hout- en papierproducten afkomstig uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label.

Meer weten?