FPC webinars

Per jaar vergadert elke FPC minimaal vier keer en vindt er jaarlijks of iedere twee jaar één productbijeenkomst plaats. Daarnaast worden er webinars georganiseerd.