Quality Index

De Quality Index

Kopers moeten kunnen vertrouwen op wat geleverd wordt. Of je nu gebruik maakt van de klok, Klokvoorverkoop, Direct Bieden of directe afspraken maakt via Floriday, betrouwbare aanvoerinformatie is zowel voor kwekers en kopers van groot belang. De Quality Index geeft voor inkoop op de klok en klokvoorverkoop aan hoe betrouwbaar de aanvoerinformatie is.


Wat is de Quality Index?

De Quality Index (QI) toont op het klokfront de betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie, zoals de productfoto en de keur- en sorteringskenmerken, in de vorm van een A, B of C score. De score geeft aan hoeveel procent van de partijen foutloos wordt aangevoerd, zo kunnen kwekers zich onderscheiden in betrouwbaarheid. Voor kopers is de Quality Index een hulpmiddel bij het selecteren van bloemen of planten.


Waarom is de Quality Index nodig?


Juist in een wereld die snel digitaliseert is betrouwbare aanvoerinformatie van groot belang. Kopers moeten kunnen vertrouwen op wat geleverd wordt. De Quality Index helpt hierbij, want de index biedt inzicht in de mate van betrouwbaarheid. Juistheid van aanvoerinformatie leidt tot een hogere kopertevredenheid en uiteindelijk ook tot een optimale prijsvorming voor zowel kweker als koper. Dit helpt onze marktplaats goed functioneren. Betrouwbare aanvoerinformatie is altijd van belang, niet alleen voor de klok, maar ook voor directe handel. Lees alle tips op de website van Floriday.


Werken aan betrouwbaarheid loont


Sinds de invoering van de Quality Index, en met name de gedifferentieerde heffingen (<<link>>, zien we dat de betrouwbaarheid van de aanvoerinformatie is toegenomen. Er zijn meer kwekers met een A en B score (respectievelijk 47% en 30%) en minder kwekers met een C score (11%). Het aandeel ‘geen score’ is hetzelfde gebleven.

Een groot deel van de reclamaties wordt echter veroorzaakt door een relatief kleine groep aanvoerders: kwekers met een C-score zorgen voor 4% van de klokaanvoer, maar zijn wel verantwoordelijk voor 27% van alle reclamaties. Zij betalen daarom een hogere heffing bij een constatering op kwaliteitsgebied dan A- en B-kwekers.

Wil je graag jouw aanvoerinformatie verbeteren? De keurmeester kan je helpen met een gratis keurverzoek.

Hoe wordt de Quality Index berekend?

De betrouwbaarheid van de productinformatie en -foto's is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de marktplaats en voor het verbeteren van de inkoopbeleving van kopers. De Quality Index (QI) toont de betrouwbaarheid aan van aanvoerinformatie, zoals de foto en de keur- en sorteringskenmerken. De index geeft aan hoeveel procent van de partijen foutloos wordt aangevoerd. Hieronder leggen we uit hoe we de Quality Index berekenen.


Hoe wordt de Quality Index berekend?

Het percentage partijen dat foutloos wordt aangevoerd, is gebaseerd op het aantal geconstateerde afwijkingen in aanvoerinformatie die kwekers in de afgelopen 62 weken op klokpartijen hebben ontvangen. Deze afwijkingen kunnen zowel voor het veilen (via kwaliteitscontroles) als na het veilen (door reclamaties) zijn geconstateerd. Aanvoerders krijgen pas een score als zij minimaal 50 klokpartijen hebben aangevoerd in de laatste 62 weken. Aanvoerders die minder dan 50 partijen in 62 weken aanvoeren, krijgen geen score. Dit betreft ongeveer 0,2% van de aangeboden partijen.


A-, B- of C-score?

Op basis van het percentage partijen dat foutloos wordt aangevoerd, krijgen kwekers een A-, B- of C-score. Er is een foutmarge opgenomen van 1,5%, want iedere kweker kan er weleens naast zitten en er kan altijd onbedoeld een afwijking ontstaan. Wanneer het foutpercentage hoger is dan 1,5%, dan is dit terug te zien in een lagere QI-score. De aanvoerder krijgt dan een B- of C-status.
  • Klasse A: meer dan 98,5% partijen zonder afwijking
  • Klasse B: 98,5% tot 94,5% partijen zonder afwijking
  • Klasse C: < 94,5% partijen zonder afwijking
  • Geen score: indien minder dan 50 partijen zijn aangevoerd

De Quality Index in de praktijk

Om te verduidelijken hoe we de Quality Index berekenen, vind je hieronder twee voorbeelden:

Voorbeeld 1
Kweker A voert aan op drie locaties. De kweker levert in 62 weken 1.000 partijen en ontvangt 6 reclamaties op deze aanvoer. Twee reclamaties zijn terug te voeren naar dezelfde partij, er zijn dus op 5 unieke partijen reclamaties. Daarnaast heeft Royal FloraHolland 2 andere partijen aangepast voor het veilen. Daarmee zijn uiteindelijk dus 993 van de 1.000 partijen in orde, dat is 99,3%. Deze kweker zit hiermee in klasse A.

Voorbeeld 2

Kweker B voert aan op één locatie. De kweker levert een seizoensproduct en heeft in 4 weken 200 partijen geleverd. Op 5 unieke partijen zijn 2 reclamaties gekomen en 3 aanpassingen gedaan.

Maar 56 weken geleden had de kweker ook aangevoerd: 200 partijen en 4 reclamaties. Deze vallen binnen de 62 weken en tellen dus ook mee: QI = (400 - 9)/400 = 97,75%. Deze kweker zit hiermee in klasse B.

Quality Index-heffingen

De betrouwbaarheid van de productinformatie en -foto's is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de marktplaats en voor het verbeteren van de inkoopbeleving van kopers. Om het leveren van betrouwbare aanvoerinformatie te stimuleren, betalen kwekers die minder vaak fouten maken een lagere heffing per constatering op onjuiste of onvolledige aanvoerinformatie.

Hoe beter je het doet, hoe minder je betaalt

Kwekers betalen per constatering een gedifferentieerde heffing. Kwekers die minder vaak fouten maken en daarom een A-status hebben, betalen een lager bedrag dan kwekers met B- of C-status. Aanvoerders met een C-status betalen juist meer. Werken aan betrouwbare aanvoerinformatie loont dus.

We werken met vier categorieën heffingen:

Onbekende waarde op EAB
Dit zijn wijzigingen die vanuit het systeem worden gedaan op de partij-informatie, dus een foutmelding als de EAB niet verwerkt kan worden. Hiervoor geldt het laagste tarief (ongeacht de QI-score).

Wijziging sortering/voorschrift
Dit zijn wijzigingen op een klokpartij die vóór het veilen worden vastgesteld. Het kan gaan om sorteerkenmerken, een verkeerde productcode of een afwijking in de fotovoorschriften. Hiervoor geldt het middelhoge tarief en is afhankelijk van de QI-score. Rijpheid is een typisch voorbeeld dat onder deze categorie valt.

Productreclamatie
Dit betreft een productreclamatie die ná het veilen wordt vastgesteld. Hiervoor geldt het middelhoge tarief en is afhankelijk van de QI-score.

Wijziging kwaliteit/foto
Dit zijn wijzigingen op een klokpartij als het gaat om keurkenmerken (kwaliteitsaspecten) én in geval van een niet representatieve foto (keurkenmerk 998), die vóór het veilen worden vastgesteld. Hiervoor geldt het hoogste tarief en is afhankelijk van de QI-score.
Rekenvoorbeelden
Om een goed beeld te krijgen van de werking van deze heffingen, vind je hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  1. Bij de balie productreclamatie in Aalsmeer komt een koper met een partij tulpen. De rijpte is anders dan op het klokfront was vermeld. De betreffende kweker heeft de foutieve rijpte opgegeven en heeft op die betreffende veildag een B-status. Dan is de heffing € 25,-.
  2. Een kweker met een C-status voert pioenrozen aan met beschadigde bloemen, maar heeft dit niet vermeld op de aanvoerbrief. De keurmeester past de aanvoerinformatie aan en de heffing is vastgesteld op € 75,- per afwijkende partij.
  3. Bij een koper in Rijnsburg is een partij Wax afgeleverd die lichter is dan door de kweker was opgegeven. De betreffende kweker had die veildag een A-status. De heffing is dan € 15,-.
  4. Tijdens de fotocontrole vanuit huis constateert de keurmeester dat er geen fust zichtbaar is op de productfoto. Dat is niet volgens het fotovoorschrift. De kweker heeft een C-status en de heffing is dan vastgesteld op €40,-.
  5. Tijdens de productcontrole ziet de keurmeester in Naaldwijk dat een langer product op de foto staat dan daadwerkelijk is aangevoerd. De keurmeester maakt middels de RFH Photo-app een nieuwe productfoto voor de kweker, die op die dag een B-status heeft. De heffing is € 40,-.