Gebruik transportmiddelen op de marktplaats

Op onze marktplaatsen worden verschillende soorten transportmiddelen gebruikt, zoals elektrotrekkers, heftrucks en palletwagens. Op deze pagina leest u welke voorwaarden er gelden en wat van u verwacht wordt.

DTZ8186
Er gelden voorwaarden vanuit het belang van veiligheid. Daarnaast geldt er bij gebruik van transportmiddelen een verplichting voor een betaald vignet waardoor we de kosten voor de marktplaats verdelen over de gebruikers.

Veiligheid

Royal FloraHolland wil dat iedereen na werktijd weer gezond en veilig naar huis gaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de vele transporten veilig plaatsvinden. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene voorwaarden voor transportwerktuigen Royal FloraHolland is het verplicht dat elk transportmiddel jaarlijks wordt gekeurd door een daartoe erkend bedrijf. Bij een controle door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) zal naar het keuringsbewijs gevraagd worden.

In aanvulling op deze veiligheidskeuring gelden er specifieke eisen voor het veilig kunnen gebruiken van de Royal FloraHolland infrastructuur waaronder de hellingbanen. Daarnaast zijn er specifieke eisen met betrekking tot de inrichting van de trekkers zodat deze veilig stapelwagens en CC’s kunnen voorttrekken. Om te controleren of uw transportmiddel aan deze eisen voldoet, is een specifieke en jaarlijkse toelatingskeuring (ook bekend als Royal FloraHolland-keuring) verplicht.

Soorten keuringen

1. Jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur)
Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet is het verplicht dat elk transportmiddel jaarlijks wordt gekeurd door een daartoe erkend bedrijf. U dient zelf te zorgen dat uw transportmiddel de jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur) ondergaat. U bent vrij in de keuze van het bedrijf, mits deze erkend is om een BMWT of VA-Keur uit te voeren, u kunt dit nazoeken op www.bmwt.nl of www.va-keur.nl.

Bij een controle door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) zal naar het keuringsbewijs gevraagd worden.

2. Toelatingskeuring (Royal FloraHolland keuring)
Aanvullend op de veiligheidskeuring stelt Royal FloraHolland eisen aan het gebruik van de infrastructuur. Uw transportmiddel dient ook deze toelatingskeuring (ook bekend als de Royal FloraHolland keuring) te ondergaan. Na de keuring ontvangt u een geel of blauw vignet (afhankelijk van waar u het transportmiddel gebruikt) voor op het transportmiddel. Motrac verzorgt de toelatingskeuring. Via de website van Motrac kunt u zich hiervoor aanmelden.
De beveiliging van Royal FloraHolland controleert op het zichtbaar voeren van de vignetten en kan (financiële) sancties opleggen.

Soorten vignetten

Royal Flora Holland vignet geel
Een geel vignet is voor transportmiddelen die gebruik maken van de infrastructuur van Royal FloraHolland.
Royal Flora Holland vignet blauw
Een blauw vignet is voor transportmiddelen die alleen in en om de eigen box (inclusief afleverstrook) worden gebruikt.
Met het blauwe vignet kan er geen gebruik worden gemaakt van de hoofdwegen, hellingbanen en bruggen maar is het wel mogelijk om van de box naar een aangrenzende afleverlocatie te gaan.

Voor de overige gebieden is een geel vignet vereist.


Geel Blauw
Kosten € 460 per jaar Alleen kosten voor keuring*
Geldigheid vignet 1 jaar 5 jaar
Zichtbaarheid geldigheid vignet Voorzien van maandroos Voorzien van jaartal
Facturatieperiode € 115 per kwartaal Per 5 jaar door Motrac
De kosten van keuring* zijn € 50 en deze betaalt u aan Motrac. Indien uw transportmiddel nog niet registreert is en geen Royal FloraHolland kenteken heeft, bedragen de kosten € 70, dit is inclusief het afgeven van een kenteken.

Voor wie geldt het vignet?

De verplichting voor een vignet geldt voor alle partijen die met een transportmiddel gebruik maken van de marktplaatsen in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Dit geldt ook voor de oversteek in Aalsmeer en Naaldwijk naar de andere zijde van het veilingterrein. Met transportmiddel bedoelen we alle elektrotrekkers, heftrucks, pallettrekkers en aanverwante transportmiddelen.

In 4 stappen een elektrotrekker vignet

Stap 1: Zorg dat uw transportmiddel de jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur) ondergaat. U bent vrij in de keuze van het bedrijf, mits deze erkend is om een BMWT of VA-Keur uit te voeren, u kunt dit nazoeken op www.bmwt.nl of www.va-keur.nl.

Stap 2: Meldt u aan via www.motrac.nl voor de Toelatingskeuring (Royal FloraHolland keuring).

Stap 3: De keurende partij neemt contact met u op om een afspraak te maken om het transportmiddel te laten keuren. De elektrotrekker brengt u vervolgens naar de werkplaats op de betreffende locaties, die vindt u hier:
  • Aalsmeer: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, naast het Witte Trappenhuis.
  • Naaldwijk: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, achter het Centraal Magazijn.
  • Rijnsburg: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM.

Bij het blauwe elektrotrekker vignet bezoekt Motrac uw box om de trekker(s) te keuren.

Stap 4: Nadat het transportmiddel is goedgekeurd wordt deze direct voorzien van het vignet.
De kosten voor het gele vignet worden door Royal FloraHolland doorbelast.

Voor het blauwe vignet zijn alleen keuringskosten van toepassing en deze betaald u aan Motrac. Is uw transportmiddel reeds geregistreerd dan betaald u € 50 keuringskosten aan Motrac. Indien uw transportmiddel nog niet registreert is en geen Royal FloraHolland kenteken heeft, bedragen de kosten € 70, dit is inclusief het afgeven van een kenteken.

Afmelden en schorsen elektrotrekker

Wanneer het transportmiddel tijdelijk of permanent niet meer ingezet wordt op het veilingterrein, dient u deze af te melden. De elektrotrekker wordt naar de werkplaats van de betreffende locatie gebracht en het vignet wordt verwijderd. Indien het transportmiddel met vignet voor minimaal drie maanden geschorst wordt, volgt een restitutie van de resterende maanden waarin u het vignet voor heeft betaald. Voor deze handeling betaalt u eenmalig €50 aan administratiekosten.

Meer informatie hierover vindt u op de site www.motrac.nl.

Meer informatie

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw Accountmanager of ons Klant Contact Center.