Promotie

Heeft u een nieuw product, concept of verpakking? Breng dit dan onder de aandacht van uw klokinkopers via Clocknews en/of de beamer in de afmijnzalen.

Clocknews

Klokinkopers kunnen zich aanmelden voor Clocknews. Zij ontvangen dan dagelijks via mail het nieuws van aanvoerders op de klok. Iedere mail bestaat uit één bericht van één aanvoerder. Maximale aandacht dus.

Beamer in afmijnzalen

U kunt uw nieuws ook tonen op de beamer in de afmijnzalen. U levert uw presentatie aan in PowerPoint. Met korte teksten en mooie beelden kunt u zo de aandacht van de klokinkopers trekken. De presentaties worden getoond voor het veilen en tijdens de pauzes. En worden ook gemaild aan KOA-klanten.

Tip: U kunt uw nieuws het beste aanleveren in PowerPoint. Dan gebruiken we deze presentatie ook in Clocknews.

Tips en richtlijnen

Uw klokinkopers willen relevant nieuws ontvangen. Bijvoorbeeld een product dat voor de eerste keer geveild wordt of een open dag op uw bedrijf. Wij geven u graag tips en leggen uit wat de richtlijnen zijn voor nieuwsberichten voor Clocknews en de PowerPoint-presentaties voor beamer.

Uw bericht voor Clocknews

Lever uw kant en klare tekst in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels aan. Vermeld in uw bericht:

  • Uw bedrijfsnaam en administratienummer.
  • De naam van het product.
  • Het nieuws over uw product.
  • Productcode, lengte, aantallen, kleur, potmaat, verpakking enz.
  • Startdatum van aanvoeren en op welke locatie.
  • Representatieve productfoto van goede kwaliteit (max. 2 MB).

Uw PowerPoint in de afmijnzalen

U levert een kant en klare PowerPoint aan. In het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels. Voor het veilen en tijdens de pauzes worden verschillende PowerPoints getoond in de afmijnzalen. Met korte teksten en mooie beelden kunt u zo de aandacht van de klokinkopers trekken.

Foto's en logo's

Beeld zegt meer dan duizend woorden. Houd de tekst zo kort mogelijk (zie de tips hierboven) en zorg voor representatieve productfoto's. Gebruik het logo van uw bedrijf om uw herkenbaarheid te vergroten. Vermeng dit niet met logo's van veredelaars of kwekersverenigingen. Dit is onduidelijk voor uw klanten. Veredelaar of kwekersverenigingen kunnen zelf nieuws aanleveren.

Lengte

Uw PowerPointpresentatie bevat maximaal drie pagina's.

Geen geluid of filmpjes

Hoewel de presentaties voor het veilen en in de pauze worden afgespeeld, veroorzaken geluid en filmpjes toch overlast voor tribune- en KOA-klanten.

Op tijd aanleveren

U mailt uw PowerPoint uiterlijk één werkdag voor vertoning om uiterlijk 09:00uur. Zij bekijken of uw presentatie aan de richtlijnen voldoet en wanneer en hoe lang deze wordt getoond. Bij bloemen is dat maximaal vijf werkdagen en bij planten maximaal tien werkdagen. Vanzelfsprekend neemt de veilingmeester contact met u op als de presentatie nog niet aan de richtlijnen voldoet. De veilingmeesters kunnen dit niet voor u maken.

Bewaar een exemplaar

Bent u van plan om uw presentatie of nieuwsbericht op een later tijdstip opnieuw te gebruiken? Bewaar dit dan zelf. Wij doen dit namelijk niet.

Aanleveren

Mail uw PowerPoint of nieuwsbericht naar clocknews@royalfloraholland.com. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw veilingmeester