Ondersteuning contracten

Twijfelt u eraan of de leveringsafspraken wel duidelijk zijn bij de andere partij (koper of kweker)? Of twijfelt u of u akkoord wilt gaan met een orderbevestiging die door de andere partij is opgesteld? De afdeling Orderrisico-advies kan u ondersteunen bij het opstellen of het beoordelen van sierteeltcontracten en orderbevestigingen in de directe handel.

Heeft u interesse?
Neem contact met ons op

Uw voordelen

  • Hulp bij het opstellen van een contract, of bij het analyseren van een contract dat door de andere partij is opgesteld.
  • Ondersteuning bij het doorlichten van (leverings-) voorwaarden die door de andere partij zijn opgesteld.
  • Advies om over risicovolle clausules in het contract of de voorwaarden onderhandeling te gaan.

Hoe werkt het?

De ervaren Orderrisico-adviseurs van Royal FloraHolland hebben kennis van de sector en zijn gespecialiseerd in het opstellen van contracten onder Royal FloraHolland-voorwaarden en het doorlichten van contracten en/of orderbevestigingen onder andere voorwaarden. Wij adviseren u hoe u de onderhandeling over het contract kunt starten. Het doel hierbij is om te komen tot goede contractafspraken, waarmee beide partijen zich een goed beeld kunnen vormen van de te leveren producten met risico's die voor beide partijen overzichtelijk en dragelijk zijn.