Partijnummeren

Minder fouten in het logistiek proces en bij de inkoopcontrole is van groot belang voor je klanten.

Door het herkenbaar maken tot welke partij op de stapelwagen jouw product behoort, ontstaan minder fouten en is je product sneller bij de klant. Hiervoor is een partijnummer ontwikkeld.
Partijnummeren betekent dat minimaal elk buitenste fust op een stapelwagen waarop meer dan één partij wordt aangevoerd, vanaf de 2e partij voorzien is van een partijaanduiding.

Bloemen
Partijnummers geef je eenvoudig weer op zogenaamde fustlabels (kwekerkaartjes). Voordeel van deze kwekerkaartjes is, dat zij je bedrijf herkenbaar maken. Dat kan leiden tot een herhalingsaankoop.

Bij producten op water nummer je minimaal alle buitenste fusten van een stapelwagen, de vier zijden. Zie hiervoor de tekening. Bij producten in een doos nummer je altijd alle fusten aan beide zijden van de stapelwagen.

Planten
Bij planten trays nummer je minimaal alle buitenste trays van een stapelwagen of CC- container, de vier zijden. Zie hiervoor de tekening.

Hoe moeten de partijnummers eruit zien?

  • Goed leesbaar in een contrasterende kleur zodat de aanduiding goed opvalt.
  • Minimaal 1,5 cm hoog.
  • Gebruik een voorbedrukte sticker of kaartje.

Hoe breng je het partijnummer bij bloemen en planten aan?

Bloemen
Fust
Je brengt de partijnummering aan:

  • Op het kwekerkaartje, geplaatst in labelhouder.
  • Gebruik Normpack sticker.

Meermalige dozen
Op de plaatsaanduiding 'kaartje'.

Eenmalige dozen
In het partijnummervakje op de doos of op het fustlabel.

Planten
Tray (meermalig en eenmalig)
Op de rand van tray

Eenmalige dozen
In het partijnummervakje op de doos. Het is niet toegestaan stickers op de legborden van de stapelwagen te plakken.

Wat als er geen partijnummer aanwezig is?

Als de fusten vanaf de tweede partij op een stapelwagen niet, niet volledig, of niet juist zijn genummerd, doen wij dat voor je. Wij brengen hiervoor correctie in rekening per stapelwagen of CC container.

Dagelijks controleren wij of de partijnummers aanwezig zijn. Zijn ze er niet of zijn ze niet juist aangebracht, dan nummeren wij. Door producten met de juiste partijnummering het distributieproces in te laten gaan, verminderen we de kans op fouten sterk.

Voorbedrukte stickers

Ook ontwikkelden we speciale stickers. Deze schaf je aan via Multi Supplies. Wij raden deze stickers aan als je aanvoert in een zogenaamde consumentenfust.