Partijnummeren

Minder fouten in het logistiek proces en bij de inkoopcontrole is van groot belang voor uw klanten.

Door het herkenbaar maken tot welke partij op de stapelwagen uw product behoort, ontstaan minder fouten en is uw product sneller bij de klant. Hiervoor is een partijnummer ontwikkeld.
Partijnummeren betekent dat minimaal elk buitenste fust op een stapelwagen waarop meer dan één partij wordt aangevoerd, vanaf de 2e partij voorzien wordt van een partijaanduiding.

Bloemen
Partijnummers kunnen eenvoudig weergegeven worden op zogenaamde fustlabels (kwekerkaartjes) Voordeel van deze kwekerkaartjes is, dat zij uw bedrijf eveneens herkenbaar maken, wat kan leiden tot een herhalingsaankoop.

Bij producten op water nummert u minimaal alle buitenste fusten van een stapelwagen, de vier zijde zie tekening, Bij doos producten nummert u altijd alle fusten aan beide zijde van de stapelwagen.

Royal Flora Holland partij nummeren

Planten
Bij planten trays nummert u minimaal alle buitenste trays van een stapelwagen of CC- container, de vier zijde, zie tekening.

Hoe moeten de partijnummers er uit zien?

  • Goed leesbaar in een contrasterende kleur zodat de aanduiding goed opvalt.
  • Minimaal 1,5 cm hoog.
  • Gebruik een voorbedrukte sticker of kaartje.

Hoe brengt u het partijnummer bij bloemen en planten aan?

Bloemen
Fust
U kunt de partijnummering aanbrengen:

  • Op uw kwekerkaartje, geplaatst in labelhouder.
  • Gebruik Royal FloraHolland sticker.


Meermalige dozen
Op de plaatsaanduiding "kaartje".

Eenmalige dozen
In het partijnummervakje op de doos of op uw fustlabel.

Planten
Tray (meermalig en eenmalig)
Op de rand van tray

Eenmalige dozen
In het partijnummervakje op de doos. Het is niet toegestaan op stickers op de legborden van de stapelwagen te plakken.

Wat als er geen partijnummer aanwezig is?

Als uw fusten vanaf de tweede partij op een stapelwagen niet, niet volledig, of niet juist zijn genummerd, doen wij dat voor u. Wij brengen hiervoor correctie in rekening per stapelwagen of CC container.

Dagelijks controleren wij of de partijnummers aanwezig zijn. Zijn ze er niet of niet juist aangebracht dan nummeren wij. Dit om de producten met de juiste partijnummering het distributieproces in te gaan, waardoor de kans op fouten sterk verminderd.

Voorbedrukte stickers

Ook zijn speciale stickers ontwikkeld. Deze kunt u via Multi Supplies aanschaffen. Wij raden deze stickers aan als u aanvoert in z.g.n. consumenten fust.