Whitepaper snijbloemen

Associaties die te maken hebben met het geluksgevoel dat snijbloemen oproepen bij consumenten vormen het belangrijkste associatiecluster voor deze productgroep.

Dit cluster kan zelfs beschouwd worden als dé centrale associatie waar alle andere clusters, in meer of mindere mate, mee verbonden zijn. Dit geldt voor zowel consumenten die bloemen voor zichzelf kopen als zij die ze cadeau doen, al vormt Frankrijk hierop een uitzondering. Daar is het associatiecluster liefde het belangrijkst bij het geven van bloemen.

Consumenten die bovengemiddeld vaak bloemen kopen blijken een veel grotere betrokkenheid bij het product te hebben dan de zogenaamde light kopers. Als zij over bloemen spreken geven ze vaak aan wat het product voor hun persoonlijk betekent. Consumenten die minder vaak bloemen kopen spreken ook in veel algemenere termen over het product.