Product in de markt zetten

Category Management | Patrick van den Bos

Vragen of van gedachten wisselen?
Neem contact op met Patrick
Door diverse ontwikkelingen in de markt zien we veel verandering in het koopgedrag bij de consument. Daarnaast heeft de huidige marktsituatie veel impact op de sierteeltsector. Welke impact heeft de marktsituatie op jouw organisatie? Zie je structureel grote veranderingen op jouw afzet en klantenkring? Indien dit het geval is, wordt het misschien tijd om dit verder te onderzoeken om in te schatten of deze veranderingen ook blijvend zijn in de toekomst. Wellicht is een (her)positionering van jouw organisatie of product (aanbod) dan interessant of noodzakelijk.

Product op de markt brengen

Het kan voorkomen dat er binnen jouw organisatie wordt gekozen voor een andere strategie of dat er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een nieuw product of productlijn voor de klant. Voordat je de keuze maakt zal er waarschijnlijk veel research gedaan zijn naar de marktbehoefte en de haalbaarheid hiervan. Ik wil je toch graag meenemen in de ontwikkeling en introductie van een nieuw product in de markt.

Marketingplan

Een marketingplan is onderdeel van je ondernemingsplan en is eigenlijk essentieel bij een herijking van strategie. Op hoofdlijnen is een marketingplan in te delen in 3 fases. De onderzoeksfase, de strategiefase en de verkoopfase. Hierin beschrijf je hoe je inspeelt op je markt en hoe je je omzetdoelstellingen gaat behalen. In dit plan beschrijf je de doelgroep (de markt) en de behoefte van je potentiële klant en bepaal je de strategie.
  • Marktonderzoek. Een goed marktonderzoek blijft bij het op de markt zetten van een product altijd noodzakelijk. Naast de ontwikkeling in afzet en prijsvorming van het product, is het belangrijk om te onderzoeken welke concurrenten er op de markt zijn en hoeveel verschijningsvormen van een product er aangeboden worden. Kijk bijvoorbeeld ook naar de ontwikkeling van het koopgedrag van de consument in een specifiek land of segment. Benader een marktonderzoek altijd met een rationele bril om te beoordelen of er kansen liggen in de markt voor een product.
  • Doelgroep en strategie bepalen. Als je vooraf niet kan bepalen welk probleem je op gaat lossen voor de klant, dan wordt de introductie van een nieuw product of assortiment een lastig verhaal. Kijk bij bestaande producten in de markt goed naar hoe je deze anders kan positioneren, zodat er herkenbare verschillen zijn voor de klant of consument. Benoem alle unieke eigenschappen in het marketingplan.
  • Actie & verkoop. De actiefase is de laatste fase van je marketingplan. Onderdelen hierin zijn het communicatie- en verkoopplan. Uit jouw marktonderzoek is als het goed is naar voren gekomen waar en in welke landen en segmenten de doelgroep voor jouw product zich bevindt. Je beschrijft in dit onderdeel van het marketingplan de activiteiten en tactieken die je gaat ondernemen om de klant te bereiken en je doelen te behalen.

Neem contact op

Heb je vragen of advies nodig over dit onderwerp? Royal FloraHolland biedt veel mogelijkheden op het gebied van product en marktonderzoek en strategisch inzicht! Stuur een mail naar retailservices@royalfloraholland.com of neem contact op met Patrick van den Bos op +31 610921236. We denken graag met je mee.