Marktinformatie Diensten: Verenigd Koninkrijk onder de loep

Category Management | Josephine Klapwijk

Vragen of van gedachten wisselen?
Neem contact op met Jopephine
Kennis over afzetmarkten is cruciaal in deze onzekere tijd. Voor onze belangrijkste afzetlanden bundelt Royal Floraholland (Retail Services) alle marktinformatie die bekend is over de sierteeltsector in een bepaald land. Dat begint met algemene landeninformatie, de ontwikkeling van de sierteelt in het land, inzicht en ontwikkelingen bij afzetkanalen, de consumptie van bloemen, kamerplanten en tuinplanten, het koopgedrag van verschillende consumentensegmenten en trends.

Zo nemen we voor dit artikel het Verenigd Koninkrijk eens onder de loep. Na de wervelwind aan ontwikkelingen op het gebied van Brexit, Covid-19 en de huidige onzekere economische situatie zagen we in het jaar 2020 voor het eerst sinds jaren een krimp in de Britse sierteeltmarkt, met name op gebied van snijbloemen. De bloemenexport vanuit Nederland liep terug en er werden over de gehele linie door de Britten minder bloemen geïmporteerd uit niet alleen Nederland maar ook Kenia, Ethiopië en Zuid Afrika.

De Britse sierteeltsector

Het consumentenvertrouwen in het VK is nog steeds astronomisch laag, vanwege de oorlog, stijgende gasprijzen en de nasleep van Covid-19. Ondanks het relatief lage consumentenvertrouwen en de export uitdagingen vanwege Brexit heeft de Britse sierteelt sector echter in 2021 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Mogelijk heeft Covid-19 gezorgd voor een positief effect op de bloemen en planten aankopen bij de Britse consument. De gemiddelde besteding aan sierteeltproducten is na een dip in 2020 gestegen naar het hoogste niveau in 2021. Met name de kamerplantencategorie liet in de bestedingen een aanzienlijk stijging zien. Het Verenigd Koninkrijk loopt op gebied van trends iets achter op bijvoorbeeld Scandinavië en Nederland maar ook hier zijn groene kamerplanten nu hip & happening, redelijk bijzonder voor een land wat van oudsher meer bloemen -en tuinplanten ‘minded’ was.

Het aankoopgedrag

Op gebied van product aankopen zien we bij snijbloemen het aandeel roos licht krimpen en verschuiven naar andere bloemen. Bij de kamerplanten verschuift bloeiend overduidelijk naar groen. Bij bloeiende kamerplanten lijkt de orchidee aan populariteit te verliezen ten gunste van een aantal traditionele bloeiende kamerplanten. Bij de groene kamerplanten lijken de succulenten en cactussen over de piek heen te zijn en zijn de grotere en vaak duurdere groene kamerplanten het afgelopen jaar meer in trek geweest. De focus op thuiswerken mét kamerplanten heeft hier mogelijk aan bijgedragen.

De online sierteelt aankopen lieten in 2019-2020 nog een stijging zien, maar deze ontwikkeling lijkt zich in 2021 te stabiliseren. Met name de online aankopen van tuinplanten profiteerde in 2020 van een aanzienlijke stijging maar liet de tweede helft van 2021 weer een terugslag zien na opening van de (fysieke) winkels. Bij de fysieke aankoopkanalen heeft met name het supermarkt-, bouwmarkt -en tuincentrumkanaal de afgelopen 2 jaar geprofiteerd van de stijgende sierteeltaankopen, ten koste van de bloemist en markt & straathandel.

Neem contact op

Hebben we uw interesse getriggerd? Via onze betaalde dienstverlening Strategisch Markt Inzicht is de beschikbare marktinformatie middels een interactief dashboard 24/7 toegankelijk. Daarnaast worden er 1x per jaar landenrapporten gepubliceerd met de highlights van het afgelopen jaar. Zo is er momenteel marktinformatie beschikbaar van 9 landen; Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen, België, Zwitserland, Denemarken en Zweden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Retail Services of neem contact met mij op via +31 (0)6 13 27 14 35 of josephineklapwijk@royalfloraholland.com.