Informatiebeleid

Royal FloraHolland vindt het belangrijk om uiterst zorgvuldig om te gaan met de informatie die we verzamelen en delen. Daarom hebben we ons informatiebeleid de laatste tijd stap voor stap aangescherpt.

Informatiebeleid

We hebben de kwaliteit van de informatie verbeterd, maar stellen tegelijkertijd minder gegevens beschikbaar. Goed kunnen ondernemen met informatie, dat is de basis voor ons informatiebeleid. Maar dat mag nooit leiden tot ongewenste effecten voor individuele klanten.

Vandaar dat we de volgende concrete spelregels hanteren:

  • Wij geven geen gegevens over individuele klanten aan anderen.
  • Wij publiceren geen informatie over prijs, aanvoer en omzet op cultivarniveau.
  • Informatie over aantallen en prijzen van producten die verhandeld zijn via Connect, maken wij niet via standaardrapportages openbaar.
  • Wij publiceren geen informatie die concurrentiegevoelig is, niet representatief is, of waaruit individuele kwekers herleidbaar zijn.


Niet-representatieve informatie ontstaat bijvoorbeeld als de optelling van heel verschillende sorteringen met bijbehorende prijsverschillen een weinig zeggend gemiddelde oplevert. Of als de productprijs inclusief toegevoegde waarde wordt geregistreerd.

Verder hebben we een zorgvuldige procedure in het toegang geven tot diensten waarin vertrouwelijke gegevens beschikbaar worden gesteld. Zo zorgen we dat wachtwoorden voldoen aan voorwaarden qua opbouw, en dat deze regelmatig ververst worden.

Ook onze medewerkers gaan bewust om met commerciële informatie. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens die voor hun werk relevant zijn en weten dat zij hiermee vertrouwelijk moeten omgaan.

Kwaliteitsslag met maatwerk

Tegelijkertijd maken we een kwaliteitsslag in de informatievoorziening door kwekers en kopers kwalitatief betere informatie-op-maat te leveren. De dienstverlening van de afdeling Markt en Informatie en het Marktinformatiepakket van Connect zijn hiervan voorbeelden. Daarmee kunnen kwekers, klanten en medewerkers van Royal FloraHolland goed inspelen op marktkansen.

Wij gebruiken informatie om onze klanten in de beste verkooppositie brengen. Tegelijkertijd beschermen wij de belangen van onze relaties door zorgvuldig met commercieel gevoelige informatie om te gaan.