Uitpandig:

  • L1
  • L4 (vanaf 19:00 uur)


Inpandig:

  • L2


De locaties staan aangegeven op de bewegwijzering op het terrein.

One-Stop Docking Rijnsburg

Op de aanvoerlocatie van Royal FloraHolland Rijnsburg werken we met de dienst One-Stop Docking. One-Stop Docking houdt in dat u lost en laadt in één dockbeweging. U lost uw sierteeltproducten en laadt uw logistieke middelen of uw sierteeltproducten. Het laden en lossen in één dockbeweging is altijd mogelijk.

Andere aanvoerlocaties

Bekijk de andere aanvoerlocaties van Royal FloraHolland.