Incoterms

Voor internationale transacties gelden andere leveringsvoorwaarden. Deze heten Incoterms en zijn opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC).

Wat zijn Incoterms?

Incoterms bakenen de wederzijdse verplichting tussen verkoper en koper bij internationaal transport van goederen af (onder andere op gebied van transportkosten, risico's etc. en voorkomen onduidelijkheden).

Er zijn 11 varianten Incoterms. Een deel is gericht op zeevaart, de andere gelden voor alle soorten transport, denk aan vervoer per trein, vrachtwagen en vliegtuigen. Een belangrijk onderdeel van Incoterms vormt het moment van overdracht tussen verkoper en kopers. Dat kan zijn plaats van vertrek, een vervoersmiddel, pakhuis of landgrens. Op dat moment worden niet alleen de producten fysiek overgedragen, maar ook verantwoordelijkheden en kosten zoals:

  • Kosten van transport
  • Dragen van risico's (schade of verlies)
  • Regelen van juiste documenten
  • Verzorgen van ladingoverdracht
  • Afsluiten van een vervoersovereenkomst en transportverzekering
  • Regelen inklaring bij douane