Facturen en overzichten

Als aanvoerder ontvangt u van Royal FloraHolland onder andere een productafrekening, dienstenfactuur, weekoverzicht, betaalspecificatie en een maandoverzicht. We zetten de verschillen voor u op een rij.

Productafrekening

Deze afrekening met alle klok- en directe handel transacties ontvangt u iedere dag in de middag rond 14.00 uur. Hierop staat wat de opbrengst is van uw producten, minus de veilingkosten en de BTW. Ook de fustuitgifte staat op de productafrekening.

Voor de transacties die via klok voorverkoop zijn verkocht, staat in de specificatie een V en de naam van de koper. De overige verkopen op de Productafrekening zijn reguliere klokverkopen.

Dienstenfactuur

Eénmaal per week (op donderdag) ontvangt u de dienstenfactuur. De afgenomen diensten van RoyalFloraHolland worden met dit document in rekening gebracht. Deze diensten vallen niet onder de veilingregeling. Voor uw BTW-aangifte is de berekende BTW aftrekbaar.

U ontvangt een dienstenfactuur vanaf €30 euro. De transacties onder de € 30 worden bewaard en zodra het bedrag in totaal € 30 of meer is, ontvangt u een dienstenfactuur Op de laatste dienstenfactuur van het boekjaar worden alle transacties verwerkt. Dan kan de dienstenfactuur ook lager zijn dan € 30.

Betaalspecificatie

Op de betaalspecificatie (verzending op woensdag) staan de productafrekeningen en de dienstenfactuur van een week. Ook de opbrengsten van locatie Eelde en Rhein-Maas worden hierop vermeld. Heeft u een machtiging afgegeven aan een collectief vervoerder of importverwerker, dan treft u deze verrekeningen ook aan op de betaalspecificatie.

Weekoverzicht

Op het weekoverzicht (verzending op vrijdagmiddag) staan uw vijf productafrekeningen gecumuleerd. Ook de dienstenfactuur staat op dit weekoverzicht. Het totale overzicht van uw opbrengsten en kosten tot en met die week staan in een aparte kolom. U kunt het weekoverzicht gebruiken om uw boekhouding bij te werken. Wilt u geen weekoverzicht meer ontvangen? Afmelden kan via Mijn Royal FloraHolland, Financiële overzichten.

Maandoverzicht

Op één overzicht staan al uw opbrengsten en diensten van één maand. Aanmelden kan via Mijn Royal FloraHolland, Financiële overzichten.

Alle facturen en overzichten