Royal FloraHolland | Elektrotrekker vignet

Gebruik transportmiddelen op de marktplaats

Op onze marktplaatsen worden verschillende soorten transportmiddelen gebruikt, zoals elektrotrekkers, heftrucks en palletwagens. Op deze pagina lees je welke voorwaarden er gelden en wat van je verwacht wordt.

Er gelden voorwaarden vanuit het belang van veiligheid. Daarnaast geldt er bij gebruik van transportmiddelen een verplichting voor een betaald vignet waardoor we de kosten voor de marktplaats verdelen over de gebruikers.

Veiligheid

Royal FloraHolland wil dat iedereen na werktijd weer gezond en veilig naar huis gaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de vele transporten veilig plaatsvinden. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene voorwaarden voor transportwerktuigen Royal FloraHolland is het verplicht dat elk transportmiddel jaarlijks wordt gekeurd door een daartoe erkend bedrijf. Bij een controle door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) zal naar het keuringsbewijs gevraagd worden.

In aanvulling op deze veiligheidskeuring gelden er specifieke eisen voor het veilig kunnen gebruiken van de Royal FloraHolland infrastructuur waaronder de hellingbanen. Daarnaast zijn er specifieke eisen met betrekking tot de inrichting van de trekkers zodat deze veilig stapelwagens en CC’s kunnen voorttrekken. Om te controleren of uw transportmiddel aan deze eisen voldoet, is een specifieke en jaarlijkse toelatingskeuring (ook bekend als Royal FloraHolland-keuring) verplicht.

Soorten keuringen

1. Jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur)
Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet is het verplicht dat elk transportmiddel jaarlijks wordt gekeurd door een daartoe erkend bedrijf. Je dient zelf te zorgen dat uw transportmiddel de jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur) ondergaat. Je bent vrij in de keuze van het bedrijf, mits deze erkend is om een BMWT of VA-Keur uit te voeren, je kunt dit nazoeken op www.bmwt.nl of www.va-keur.nl.

Bij een controle door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) zal naar het keuringsbewijs gevraagd worden.

2. Toelatingskeuring (Royal FloraHolland keuring)
Aanvullend op de veiligheidskeuring stelt Royal FloraHolland eisen aan het gebruik van de infrastructuur. Jouw transportmiddel dient ook deze toelatingskeuring (ook bekend als de Royal FloraHolland keuring) te ondergaan. Na de keuring ontvang je een volledig of box vignet (afhankelijk van waar je het transportmiddel gebruikt) voor op het transportmiddel. Motrac verzorgt de toelatingskeuring. Via de website van Motrac kun je je hiervoor aanmelden.
De beveiliging van Royal FloraHolland controleert op het zichtbaar voeren van de vignetten en kan (financiële) sancties opleggen.

Soorten vignetten

Een volledig vignet is voor transportmiddelen die gebruik maken van de infrastructuur van Royal FloraHolland. In 2024 heeft dit volledig vignet een witte kleur. Jaarlijks verandert de kleur van het vignet. Dit maakt de controle door de beveiliging eenvoudig.
Een box vignet is voor transportmiddelen die alleen in en om de eigen box (inclusief afleverstrook) worden gebruikt.
Met het box vignet kan er geen gebruik worden gemaakt van de hoofdwegen, hellingbanen en bruggen maar is het wel mogelijk om van de box naar een aangrenzende afleverlocatie te gaan.

In 2023 heeft het box vignet een blauwe kleur. Eens in de 5 jaar verandert de kleur van het vignet. Dit maakt de controle door de beveiliging eenvoudig.

Voor de overige gebieden is een volledig vignet vereist.


Volledig Box
Kosten € 483 per jaar Alleen kosten voor keuring*
Geldigheid vignet 1 jaar 5 jaar
Zichtbaarheid geldigheid vignet Voorzien van maandroos.
In 2023 is vignetkleur oranje.
Voorzien van jaartal.
In 2023 is vignetkleur blauw.
Facturatieperiode € 120,75 per kwartaal Per 5 jaar door Motrac
De kosten van keuring* zijn € 55,00 en deze betaal je aan Motrac. Indien uw transportmiddel nog niet geregistreerd is en geen Royal FloraHolland kenteken heeft, bedragen de kosten € 75,00, dit is inclusief het afgeven van een kenteken.

Voor wie geldt het vignet?

De verplichting voor een vignet geldt voor alle partijen die met een transportmiddel gebruik maken van de marktplaatsen in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Dit geldt ook voor de oversteek in Aalsmeer en Naaldwijk naar de andere zijde van het veilingterrein. Met transportmiddel bedoelen we alle elektrotrekkers, heftrucks, pallettrekkers en aanverwante transportmiddelen.

In 4 stappen een elektrotrekker vignet

Stap 1: Zorg dat jouw transportmiddel de jaarlijkse veiligheidskeuring (BMWT of VA-Keur) ondergaat. Je bent vrij in de keuze van het bedrijf, mits deze erkend is om een BMWT of VA-Keur uit te voeren, je kunt dit nazoeken op www.bmwt.nl of www.va-keur.nl.

Stap 2: Meld je aan via www.motrac.nl voor de Toelatingskeuring (Royal FloraHolland keuring).

Stap 3: De keurende partij neemt contact met je op om een afspraak te maken om het transportmiddel te laten keuren. De elektrotrekker brengt je vervolgens naar de werkplaats op de betreffende locaties, die vind je hier:
  • Aalsmeer: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, naast het Witte Trappenhuis.
  • Naaldwijk: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM, achter het Centraal Magazijn.
  • Rijnsburg: bij de afdeling voertuigen onderhoud van RE&FM.

Bij het Box vignet bezoekt Motrac je box om de trekker(s) te keuren.

Stap 4: Nadat het transportmiddel is goedgekeurd, wordt het direct voorzien van het vignet.
De kosten voor het Volledig vignet worden door Royal FloraHolland doorbelast.

Voor het Box vignet zijn alleen keuringskosten van toepassing en deze betaal je aan Motrac. Is jouw transportmiddel reeds geregistreerd dan betaal je € 55,00 keuringskosten aan Motrac. Indien jouw transportmiddel nog niet geregistreerd is en geen Royal FloraHolland kenteken heeft, bedragen de kosten € 75,00, dit is inclusief het afgeven van een kenteken.

Afmelden en schorsen elektrotrekker

Wanneer het transportmiddel tijdelijk of permanent niet meer ingezet wordt op het veilingterrein, dien je deze af te melden. De elektrotrekker wordt naar de werkplaats van de betreffende locatie gebracht en het vignet wordt verwijderd. Indien het transportmiddel met vignet voor minimaal drie maanden geschorst wordt, volgt een restitutie van de resterende maanden waarin je het vignet hebt betaald. Voor deze handeling betaal je eenmalig €50 aan administratiekosten.

Meer informatie hierover vind je op de site www.motrac.nl.

Meer informatie

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met uw Accountmanager of ons Klant Contact Center.