Royal FloraHolland | Van elkaar leren met Strategisch…

Van elkaar leren met Strategisch Marktinzicht platform

In the spotlight | Jolanda Roskam - van Dijk

Vragen of van gedachten wisselen?
Neem contact op met Jolanda
Werken vanuit data helpt je bedrijf vooruit, maar werken met data is niet altijd gemakkelijk. Waar moet ik beginnen? Welke vragen wil ik beantwoord krijgen? Medio 2020 is Royal FloraHolland gestart met het ontwikkelen van dit Marktinformatie dashboard.

Samen met een team van kwekers en kopers hebben we onderzocht welke data relevant kan zijn:
  • Welke data en inzichten zijn nodig om toekomstgericht beslissingen te kunnen nemen?
  • Hoe kunnen we op basis van data bepalen waar kansen liggen in landen en verkoopkanalen voor mijn product?
  • Hoe vertaal ik de kansen naar een professioneel voorstel richting de klant? Welke argumentatie gebruik ik erbij?
  • Hoe gebruik ik de consumenten- en trends inzichten om mijn productportfolio toekomstbestendig en aantrekkelijk te laten zijn in de markt?
Deze en nog veel andere vragen, waren de uitgangspunten om het dashboard Strategisch Marktinzicht op de markt te brengen. Gezamenlijk een systeem bouwen dat ons allemaal vooruithelpt in denken en in commercieel handelen!

Strategisch Marktinzicht is een platform aan het worden

In 2022 zijn we gestart met het breder communiceren van het bestaan van de tool Strategisch Marktinzicht. Nu kijken we met veel trots terug naar de 3de Strategisch Markt Inzicht Live Event die 4 oktober heeft plaatsgevonden bij Royal FloraHolland in Aalsmeer. Strategisch Markt Inzicht heeft een nieuwe betekenis gekregen. Naast een data tool is het een platform aan het worden die de kwekers en handelaars samenbrengt, waar een gemeenschappelijke “taal” ontstaat, waardoor verschillende partijen elkaars uitdagingen beter begrijpen en samen nadenken richting de toekomst. Een plaats waar de gemeenschappelijke uitdagende vraagstukken in alle openheid en transparantie met elkaar besproken worden. Wij van Royal FloraHolland zijn trots op het resultaat tot heden. Wij bouwen waar mogelijk wat de gebruikers willen. De gebruikers beslissen welke data of inzichten ontbreken of wat er nog toegevoegd moet worden. Met steeds meer deelnemers bouwen we aan data gedreven marktkennis. Mooi om te zien dat we met elkaar sparren, leren en elkaar inspireren.

Amigo Plant deelt zijn ervaring om klant gericht te werken vanuit SMI

In het kader van elkaar leren en elkaar te inspireren, heeft Amigo Plant tijdens het SMI Live Event van 4 oktober met de andere SMI-gebruikers gedeeld hoe ze de data en inzichten uit Strategisch Marktinzicht inzetten, met als voorbeeld Aldi Nederland. De centrale vraag die Amigo Plant zichzelf heeft gesteld was: Welke product(en) vanuit onze product portfolio past het beste bij het Aldi plantenschap en de shoppers die daar hun boodschappen doen. Een van de mooie reacties op de presentatie was: “Het gevaar als je te lang in de verkoop zit is dat je denkt dat je alles weet. SMI helpt juist wel op de feitelijke basis, zonder aannames beslissingen te nemen”. Anders gezegd: SMI helpt je om vanuit de ratio te kijken naar mogelijkheden.

Tijdens de presentatie vertelde het Amigo Plant Marketing team hun interne droom: “Onze droom is om binnen het bedrijf een ruimte in te richten waar de werelden van de consumentensegmenten tot leven komen en waar de passende producten vanuit onze portfolio worden neergezet. Zodat onze collega’s meer affiniteit krijgen om ons product vanuit de consument te benaderen en de klanten nieuwe mogelijkheden direct zien.”

“Trend knop” als nieuwe onderdeel van Strategisch Markinzicht

Afgelopen maanden heeft het ontwikkelteam van Retail Services samen met de kennis van FM Group, Bunnik Plants, Floral Trade Group en LG Flowers een opzet gemaakt om de button “TRENDS” van Strategisch Markt een verdieping te geven. “Als je weet waar we naar gaan verlangen, heb je de toekomst in handen”. Erik van der Meijs (Retail Services) heeft ons meegenomen in de gedachtegang van dit nieuwe trends onderdeel en hoe die op een praktische manier gebruikt kan worden. Hierdoor ontstaat voor de SMI gebruikers veel meer inzicht over de achtergronden van trends op verschillende niveau, gekoppeld aan inspiratie en praktische voorbeelden.

Naast presenteren en luisteren gingen we ook samen aan de slag. Alle deelnemers werden verdeeld in drie groepen en gingen met elkaar in gesprek over de volgende vragen:
  • Welke maatschappelijke trend vinden jullie het meest relevant?
  • Hoe vertaalt het zich naar de consumenten trends?
  • En waar liggen de kansen voor je eigen bedrijf?
De gezamenlijke werksessie heeft iedereen tot inzicht gebracht dat “duurzaamheid” op zich breder is dan alleen duurzame productie. We moeten aan de slag met de ketenpartners zoals handelsorganisaties, retailers en consument. Bijvoorbeeld uitleggen wat de gevolgen zijn van een duurzame productie op het uiterlijk van het product zoals communiceren dat het ontstaan van een ‘goede schimmel’ geen probleem is en dat dit hoort bij een duurzame aanpak. Vandaag kan het gebeuren dat dit soort producten worden afgekeurd. Hoe kunnen we dat beïnvloeden?

Ook wanneer je niet 100% duurzaam kan produceren, is het nog steeds mogelijk om iets moois terug te geven aan de maatschappij, bijvoorbeeld door verantwoord gedrag te tonen. Onze collega Nadja Kuptsova heeft een verhaal gedeeld van PepsiCo. Hoe PepsiCo de kleine boeren community in Peru heeft ondersteund door speciaal voor hun aardappelen soort een nieuwe soort chips op het markt te brengen, “Purple Potatos”. Hierdoor kregen deze boeren inkomsten voor zichzelf en hun gezinnen en konden tegelijkertijd hun unieke cultuur bewaren.

Ben je erbij?

De groep van SMI strategische denkers groeit elke maand. Bij het volgende SMI Live Event, dat zal plaatsvinden in februari 2023, verwachten we ruim 30 ketenpartners. Allemaal mensen die in een open en transparante sfeer met en van elkaar willen leren, uitdagingen bespreken en oplossingen delen.
Wil je er ook bij zijn? Stuur ons dan een mail en kom langs en vraag naar de mogelijkheden!