Royal FloraHolland | Resultaat enquête plantentrays

Resultaat enquête plantentrays

In de zomer van 2017 onderzochten we waarom voor welke verpakking wordt gekozen. Deze enquête is door ruim 200 kwekers en klanten ingevuld.

Belangrijkste resultaten:

  • 80% van de klanten en kwekers vindt verduurzaming van het verpakkingsgebruik belangrijk.
  • Klant (2/3) bepaalt vaker dan de kweker (1/3) welk type tray er wordt gebruikt.
  • De belangrijkste aspecten voor een plantentray zijn belading, stevigheid en reinheid.
  • De meermalige tray scoort volgens klanten en kwekers beter op stevigheid en de eenmalige tray scoort volgens de geënquêteerden beter op belading en reinheid.
  • De administratie en de retourstroom noemen met name exportgerichte klanten als nadeel bij het gebruik van meermalige trays.

Zowel klanten als kwekers zien veel mogelijkheden om het gebruik van verpakkingen verder te verduurzamen. Zoals een grotere bewustwording en het beter afstemmen van het aanbod meermalige plantentrays op de vraag.

Met deze uitkomst gaan we aan de slag met onder andere in brancheverduurzamings-plannen concrete acties om het gebruik van verpakkingen zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te zetten. Dit in samenwerking met ketenpartners en stakeholders.